Vše od dělení materiálu, jeho svařování až po konečné opracování a montáž
probíhá v nové hale na ploše 1800m2.

Výrobní plochu obsluhují 3 mostové jeřáby o nosnosti  2x 12,5t  a 1x 20t.